Huishoudelijk reglement/Statuten

Huis- en stalregels

 1. Men dient zich rustig en correct te gedragen.
 2. Er mag in de stallen, te paard en in de kantine niet gerookt worden.
 3. Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 4. Het is streng verboden zelf hooi, stro, voer of andere spullen van de manege te pakken zonder toestemming.
 5. De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 6. De deuren van de boxen moeten altijd dicht en gesloten zijn. (voorkom blessures!!)
 7. Voordat je het paard gaat optomen moet je hem/haar eerst goed verzorgen; zorg eerst dat hij vaststaat. Voor het verzorgen heb je een roskam, borstel en hoevekrabber nodig. Ieder paard heeft zijn eigen spullen. Neem die steeds mee in een emmertje en hang ze weer terug op de juiste plaats wanneer je klaar bent. Laat geen spullen zoals borstels, hoevekrabbers, capes, zweepjes tussen de pony’s slingeren.
 8. Zorg voor een correcte en juiste optoming van het paard; als je iets niet weet schaam  je dan niet om het aan iemand te vragen (iedereen heeft het zo moeten leren).
 9. Berg na het rijden het zadel en het hoofdstel op de goede plaats op; vergeet niet het bit goed af te spoelen.
 10. Paarden en pony’s zijn een levend “iets”. Paarden en pony’s kunnen schrikken van onverwachte bewegingen. Hou daar dus rekening mee.
 11. Wen jezelf aan om NOOIT achter een paard of pony door te lopen. Blijf bij het verzorgen altijd aan de zijkant en loop vervolgens voorlangs naar de andere kant.
  Denk vooral niet dat je bij die pony of dat paard wel achterlangs kunt lopen, omdat hij zo braaf is. Ook een braaf paard kan schrikken.
 12. Klanten en vrijwilligers mogen paarden en pony’s alléén verzorgen (poetsen enz…) onder toezicht van stalpersoneel of na een korte theoretische en praktische instructie.
 13. Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 14. De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen. Beginnende kinderen volgen speciaal daarvoor beginnerlessen (theorieles en praktijkles). Beginnende volwassenen kunnen na enkele privé-lessen aan groepslessen deelnemen.
 15. Voor eigenaren van pony of paard geldt dat zadels dienen te zijn uitgerust met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels en het gebruikte harnachement dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 16. Snoepjes, ijsjes, chips, boterhammen enz. zijn erg lekker, maar zitten wel in papier of plastic. Afval hoort in de afvalbak of container en niet op de grond. Let er dus op dat de stal en het manegeterrein schoon blijft. Gooi geen troep op de grond, ruim alles zelf op. Er staan voldoende afvalbakken en containers. Dus een kleine moeite.
 17. Het betreden van de terreinen en opstallen geschiedt op eigen risico, evenals de deelname aan alle door paardenhouderij De Gulle Ruif Heukelom aangeboden activiteiten, binnen en buiten de terreinen. De directie sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor het onstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies, beschadiging  of diefstal van goederen. Door op het terrein en in de opstallen te verblijven en deel te nemen aan activiteiten verklaart  men zich uitdrukkelijk accoord met bovenstaande bepalingen

Statuten:

Leden van de Rij- en Jachtvereniging kunnen de statuten inzien de informatie map in de kantine van manege de Gulle Ruif, of een kopie opvragen bij de secretaris van de vereniging.

 

Zegt het voort