Algemene Ledenvergadering (ALV)

Notulen van de jaarvergadering 2017 zijn op te vragen bij het secretariaat.

Zegt het voort