Verenigingszaken & Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur en de verschillende activiteiten worden verzorgd door daarvoor ingestelde commissies. Zo is er een commissie Jeugd en Recreatie, een commissie M&RB dressuur, een commissie Achttallen en een KNHS-dressuurcommissie. De vereniging is onlosmakelijk verbonden met de manege wat ook mag blijken uit haar oprichting direct na de start van de manege De Gulle Ruif in 1970.

De manege is eigendom van Jos en Corrie Pijnenburg en hun dochter Marieke. Jos en Marieke verzorgen o.a. de lessen en Corrie de lesroosters, de indeling van de paarden/pony’s en de kantine.

Deelname aan de groepslessen is mogelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar op paard/pony van de manege of eigen paard/pony. Alvorens deel te kunnen nemen aan een groepsles (paarden) moet men over een zekere rijvaardigheid beschikken. Volwassenen kunnen deze zo nodig verkrijgen via enkele privélessen. Kinderen verkrijgen dat door te starten met lessen van een ½ uur met begeleider naast de pony. Voor tarieven en mogelijkheden kan men zich het beste wenden tot Corrie. Deze staan ook vermeld in de informatiemap, die in de kantine ter inzage ligt.

Het volgen van de lessen en het gebruik van de accommodatie is om alles goed te laten verlopen onderworpen aan regels. Wij verwachten dat met name verenigingsleden zich onverkort aan deze regels houden. De regels zijn gedocumenteerd in de reeds genoemde informatiemap. In deze map vindt u de regels met betrekking tot:

Veiligheidsvoorschriften verbonden aan het veiligheidscertificaat.

  • Hoe om te gaan met calamiteiten.
  • Het gebruik van de rijbaan.
  • Buitenritten.
  • Gebruik van was- en poetsplaatsen.
  • Huis- en stalregels.

INSCHRIJVEN EN OPZEGGEN LIDMAATSCHAP RJV DE RUIF, HEUKELOM  

Je kunt je als lid van de Rijvereniging De Ruif Inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen dat op de manege de Gulle Ruif ligt.
Vraag aan Jos of Corrie Pijnenburg of zij dit formulier aan je verstrekken.
Als men jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding ook door een ouder of de wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend.

Het opzeggen van de paardrijlessen houdt niet in dat je tegelijkertijd opzegt als lid van de vereniging.
Het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging doe je door het invullen van het opzeggingsformulier dat ook op de manege ligt.
Je moet opzeggen minimaal vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter/plv. penningmeester/sponsorcommissie/:
Jan Kersten
Kantstraat 53
5076 NP Haaren
Telefoon: 06 22559066
E-mail: jan@marco-iw.nll

Secretaris/commissie KNHS:
Claartje Grielis
Dom S. Dubuissonstraat 40
5056 HN Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5331772/06 22422383
E-mail: claartjegrielis@hetnet.nl

Penningmeester:  vacature                                                    

Commissie M&RB/commissie jeugdactiviteiten:
Eline van de Langerijt
Dr. Schaepmanplein 13
5062 DA Oisterwijk
Telefoon: 013-5219319/06 46797353
E-mail: elinevandelangerijt@hotmail.com

Commissie KNHS/commissie jeugdactiviteiten: vacature

Commissie achttallen/website:
Eva van Driel
Telefoon: 06 13209882
E-mail: vandriel.eva@gmail.com

Commissie jeugdactiviteiten:
Lotte den Otter
Burgemeester Ter Veerstraat 18
5066 GL Moergestel
Telefoon: 06 13677376
E-mail:  vanweeslo@hotmail.com

Adviseur/sponsorcommissie:
Jos Pijnenburg
Laag Heukelomseweg 2a
5059 AN Heukelom
Telefoon: 013 5332172
E-mail: degulleruif@zonnet.nl

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 40258296.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is 52.23.10.052

 

 

 

Zegt het voort